Zaalruimte blijft een uitdaging

Afgelopen dinsdag zijn we met een aantal leden van de huisvestingscommissie Switch (Jos, Mario en Jeroen) op bezoek geweest bij de gemeenteraad van Amersfoort. Daarbij hebben we aandacht gevraagd voor onze belemmeringen in de groei van onze club door tekort aan geschikte zaalruimte.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten en herkent ook het belang van verenigingen als het cement van de samenleving. In een pitch hebben we de gemeente verteld dat we nu al tegen tekort aan zaalruimte aanlopen en doorlopend een wachtlijst van 20-30 kinderen hebben. Als oplossing hebben we een schets getoond hoe onze huidige Dissel vergroot zou kunnen worden met 2 extra velden. Daar is niet alleen Switch mee geholpen, maar ook alle andere verenigingen in Amersfoort-Noord, die nu geen zaalruimte kunnen vinden omdat wij in 4 of soms zelf 5 verschillende sportzalen huren. In het gesprek na afloop met onze wethouder Sport (Ben van Koningsveld) gaf hij aan bekend te zijn met onze knelpunten. Dit najaar zal het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) Sport worden vastgesteld in de gemeenteraad en daarbij wordt bepaald waar de gemeente geld in investeert. Vanuit Switch blijven we dit natuurlijk op de voet volgen!