Sportiviteit & Veiligheid

Begin 2019 bleek opnieuw uit onderzoek dat volleybal de sportiefste teamsport van ons land is. Een veilige en positieve sportcultuur is dan ook iets wat we als club heel belangrijk vinden. Voor alle volleyballers, maar zeker voor de jeugd. Het sportieve karakter van onze sport is iets waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn, maar het is ook iets dat we continue moeten blijven bewaken. We zetten daar onder meer de volgende middelen voor in.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon Claire. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Je kunt bij Claire in vertrouwen je verhaal kwijt en als jij dat wilt, kan ze helpen om te kijken hoe we de situatie kunnen oplossen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Switch vraagt een VOG van iedereen die in zijn of haar functie in aanraking kan komen met minderjarigen. Geen blijk van wantrouwen maar een manier om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers. Bovendien vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen. Omdat we als vereniging een breder preventief beleid voeren, is de VOG voor onze vrijwilligers gratis.

Meer weten? Neem contact op met het bestuur via het contactformulier.

Wat verstaan we nu eigenlijk onder een positieve sportcultuur?

Spelplezier, teamgeest en vriendschap vinden wij heel belangrijk. Daarom…

 • accepteren wij elkaar zoals we zijn.
 • vinden we het fijn om gestimuleerd te worden.
 • geven we een ander een compliment, omdat dit veel prettiger is dan commentaar.
 • corrigeren we elkaar op een positieve manier.
 • geven we het goede voorbeeld.
 • zeggen we af als we een keer niet naar de wedstrijd of training kunnen komen.
 • zorgen we dat we minimaal vijftien minuten voor aanvang van een training aanwezig zijn.
 • zijn we onderdeel van een team: we helpen en steunen elkaar in en ook buiten het veld.

Respect vinden we belangrijk. Daarom…

 • pesten we elkaar niet.
 • blijven we van elkaar en van elkaars spullen af.
 • zijn wij zuinig op het spelmateriaal en de accommodatie.
 • letten we met elkaar goed op dat we geen ballen kwijtraken.
 • houden wij er niet van dat dingen kapot gemaakt worden.

Hygiëne en veiligheid vinden wij belangrijk. Daarom…

 • vinden we het fijn om een schone kleedkamer te hebben.
 • gaan wij met ons team altijd douchen na een training of een wedstrijd; dit vinden we niet alleen hygiënisch, maar ook gezellig en goed voor de teamgeest.
 • laten we de kleedkamer en doucheruimte schoon achter.
 • ruimen we in de zaal en in de kantine, op de tribune en op de parkeerplaats onze rommel op.
 • leggen we geen spullen of tassen voor nooduitgangen en doorgangen in de zaal.
 • doen we geen dingen die de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.

Sportief zijn vinden we belangrijk. Daarom…

 • mopperen of schelden we niet op de scheidsrechter; deze kan ook wel eens een fout maken.
 • mopperen of schelden we niet op tegenstanders.
 • vinden wij dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten tijdens de wedstrijd en die doet dat op een nette manier.
 • geven we na de wedstrijd de tegenstanders een hand en bedankt de aanvoerder de scheidsrechter en de teller.
 • juichen we voor het punt dat we zelf maken en geven we geen (vernederende) reactie op een fout van de tegenstander.
 • wordt discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook niet geaccepteerd.

En het allerbelangrijkste…

We spreken elkaar erop aan als een van bovenstaande punten niet loopt zoals we het met elkaar hebben afgesproken. Afspraak is immers afspraak (zaalwacht, scheidsrechter leveren, enz.) en we helpen elkaar ook aan die afspraken herinneren. In ieder geval helpen de trainer, coach en ouder(s) ons, want zij geven natuurlijk het goede voorbeeld.

Tenslotte, Switch onderschrijft de gedragsregels van NOC*NSF en voert beleid om deze regels te handhaven.