Sponsorcommissie

Om het onderdeel sponsoring gestructureerd aan te pakken heeft Switch een sponsorcommissie. Deze commissie heeft een sponsorplan opgesteld waarbinnen door sponsoren verschillende sponsorpakketten kunnen worden gekozen. Er wordt daarbij gestreefd naar sponsoring voor meerdere jaren. Het is daarom niet de bedoeling dat teams zelfstandig sponsorafspraken maken. Uiteraard gebeurt dat altijd met de beste bedoelingen maar het is onze ervaring dat sponsoring beter centraal kan worden geregeld. Mocht je dus een potentiële sponsor kennen laat het contact dan altijd via de sponsorcommissie verlopen. Alleen op die manier kunnen we een als vereniging een gestructureerd en eenduidig sponsorbeleid hanteren.

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Bernd
  • Mario
  • Dio
  • Yannick

Heb je vragen over sponsoring neem dan contact op met de sponsorcommissie via sponsor@switchvolleybal.nl.