Lidmaatschap en contributie

Klik hier om je direct in te schrijven.

Huishoudelijk reglement

Als je je inschrijft bij onze volleybalvereniging, dan ga je akkoord met ons huishoudelijk reglement.

Wijziging lidmaatschapsgegevens

Wijzigt er iets in je lidmaatschapsgegevens, zoals je e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer, informeer dan de ledenadministratie.

Lidmaatschap beëindigen

Je lidmaatschap wordt ieder volleybalseizoen automatisch verlengd. Wil jij je lidmaatschap stopzetten, doe dit dan uiterlijk vóór 1 juli van dat jaar. Vermeld daarbij je naam, lidnummer, geboortedatum en de reden van reden afmelding aan de ledenadministratie.

Contributie

Wil je competitie spelen, geef dit dan aan bij je inschrijving. Competitie spelende leden betalen naast de verenigingscontributie ook competitiecontributie. De totale kosten vind je hieronder in de kolom TOTAAL.

De competitiecontributie is uit drie delen opgebouwd:

  1. Persoonlijk lidmaatschap van de Nevobo.
  2. Teamgelden, per team een bedrag.
  3. Zaalhuur.

Voor leden die geen competitie spelen zijn er twee trainingsopties (dit heeft gevolgen voor de contributie):

  1. Meetrainen met een seniorenteam onder begeleiding van een officiële trainer.
  2. Recreatief volleybal (1x per twee weken een trainer).

Van de leden en hun ouders wordt gevraagd zich eveneens in te zetten voor de vereniging. Zo kan worden gedacht aan fluiten, coachen, organiseren van een evenement etc.

Switch draait voor een zeer groot deel op vrijwilligers. Daarom zet ieder ABC-jeugd of senior lid zich minstens twee dagdelen per seizoen in voor de club. Denk aan fluiten, coachen, training geven, organiseren van een evenement. Benieuwd waar jij bij kunt helpen, neem contact op met de vrijwilligerscommissie.

Contributie 2024/2025

CATEGORIEVERENIGINGS CONTRIBUTIECOMPETITIE CONTRIBUTIETOTAAL  
Jeugd t/m 11 jaar (mini’s) € 160,- € 60,- € 220,-
Jeugd 12 t/m 17 jaar (junioren) € 180 € 100,- € 280,-
Recreanten € 190,- € 30,- € 220,-
Senioren € 250,- € 120,- € 370,-
    
Extra training   
Jeugd/senioren – 1,5 uur  €    120,-
  • Wij berekenen bij aanmelding éénmalig € 15,- inschrijvingskosten.
  • In de Nevobo Bondsraad van april 2016 is afgesproken dat door de verenigingen een stimuleringsbijdrage van €2,50 per lid wordt afgedragen. Switch belast deze bijdrage door in de contributie.
  • Als je halverwege het seizoen (in januari) begint met de competitie, dan wordt de helft van de competitiecontributie in rekening gebracht. Nieuwe leden die halverwege het seizoen lid worden, kunnen helaas niet via automatische incasso betalen. Deze nieuwe leden krijgen hun rekening via de e-mail. Aan het begin van het volgend seizoen gaan deze mee met automatische incasso voor het nieuwe seizoen.
  • Je mag tussentijds opzeggen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het huidige seizoen beëindigd wordt, blijft de bijdrage voor de lopende contributietermijn verschuldigd.
  • De contributiegelden (verenigings- en competitiecontributie) worden na invulling van het formulier voor automatische incasso in drie delen geïncasseerd (eind september, eind oktober, eind november).