• MARCUSINTERIEUR.png
 • JUMBO.png
 • JS-SOLUTIONS.png
 • DEVRIES.png
 • DEPAREL.png
 • DORPSSLAGERIJ.png
 • FITNESS365.png
 • KLIMAATMISSIE.png
 • INNOVEX.png
 • MORELISSE.png
 • AFAS.png
 • DISSEL.png
 • PONDEALERGROEP.png

VVD en D66 stellen vragen over huisvesting Switch

donderdag 20 mei 2021
DeStadAmersfoortNaar aanleiding van het artikel in de stad Amersfoort op 4 mei (klik hier voor het artikel) hebben VVD en D66 aan de gemeenteraad van Amersfoort de volgende vragen (VVD Amersfoort) gesteld:

 1. Wanneer kan de gemeenteraad het sportvastgoed onderzoek verwachten?
 2. Bent u het met de VVD en D66 eens als de gemeente nu de wensen van Switch in het ontwerp meeneemt, we op een later moment kosten kunnen besparen als we dan alsnog de wensen van Switch willen inpassen? Zo nee, waarom niet?
 3. Is de gemeente bereidt om de gesprekken met de volleybalvereniging over de huisvestingsproblematiek zo snel als mogelijk weer te hervatten? Zo ja, welke stappen zullen er nu genomen worden? Zo nee, waarom niet?
 4. De volleybalvereniging geeft aan dat ook de KPOA positief staat tegenover een verdere verkenning voor het ontwikkelen van een duurzame sportaccommodatie die zowel voor de scholen als voor de volleybalvereniging geschikt is. Is het college het met de VVD en D66 eens dat het integraal oppakken van dit soort kansen erg belangrijk is? Zo ja, kan het college aangeven op welke manier de afdelingen sport, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling (gaan) samenwerken om dit voor Vathorst tot een succes te maken? Zo nee, waarom niet?
We kijken uiteraard met interesse uit naar de beantwoording van deze vragen.
Delen: