Kom 26 september naar de Algemene Ledenvergadering

woensdag 11 september 2019

Alle Switchleden (en ouders van jeugd- en minileden) zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 september 2019. De ledenvergadering is zoals altijd in De Dissel en duurt van 20:00 tot uiterlijk 22:00. Daarna is iedereen uitgenodigd voor een drankje in de bar van De Dissel.


Vorig seizoen was (opnieuw!) erg succesvol met veel gezelligheid, nieuwe leden, leuke activiteiten en sportieve successen. In het jaarverslag lees je er alles over. Net als vorig jaar staan er ook dit jaar bestuurswisselingen op de agenda. Johan (penningmeester) en René (secretaris) beëindigen hun bestuursfuncties. We zijn erg blij dat Harrie Dielen en Renske Bakker zich voor de respectievelijk beschikbaar gekomen functies kandidaat stellen.

Aanmelden of verslag opvragen?
Aan- en afmelden voor de ALV kan via de secretaris. Bij je aanmelding kan je om toezending van het verslag van de vorige ALV vragen. Financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester.

We kijken uit naar je komst op 26 september!

Namens het bestuur van Switch Volleybal Hooglanderveen,

René van Vuren

Secretaris

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag van vorige ALV (28 maart 2019)
  3. Algemeen jaarverslag 2018/2019
  4. Financieel jaarverslag 2018/2019
  5. Begroting 2019/2020 en vaststellen contributie (voorstel: contributie verhogen om hogere kosten te compenseren)
  6. Verkiezing bestuur: vertrek van Johan (penningmeester) en René (secretaris). Berry (voorzitter), Bernd en Jeroen (algemene bestuursleden) zijn vorig jaar verkozen en treden niet af. Verkiezing van penningmeester en secretaris (voorstel bestuur: Harrie respectievelijk Renske)
  7. Vooruitblik 2019/2020
  8. Rondvraag  en sluiting

We sluiten de ALV met een drankje in de bar van De Dissel

Delen: