Algemene Ledenvergadering: 20 oktober 2022

ALV 20 oktober 2022
De volgende algemene ledenvergadering van Switch vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022, aanvang 20.00 uur, locatie is De Dissel. Alle leden hebben inmiddels per e-mail een uitnodiging en de agenda ontvangen.

Vacature in het bestuur
Bernd Beekman heeft na vier jaar bestuurswerk besloten te stoppen als algemeen bestuurslid. En dat betekent dat we een vacature hebben.

Ons bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Maar het aantal bestuursleden en wie welke functie bekleedt staat absoluut niet vast, dat bepalen we met elkaar. Dus heb jij interesse in een bestuursfunctie, welke dan ook, dan kijken we uit naar je bericht. Wil je eerst iets meer weten of het reilen en zeilen in het bestuur, ook dan horen we graag van je. Spreek ons aan als je ons ziet in een van de hallen of mail naar het bestuur.